ADRESS
Kungsgatan 21

 

FASTIGHETSÄGARE
Folksam ömsesidig sakförsäkring
www.folksam.se

 

FASTIGHETSFÖRVALTARE
Newsec Assets Management AB
www.newsec.se